домашня робота Заболотний 5 клас українська мова

Номер 378

 

Умова:

І. Спишіть речення, підкресліть омоніми, надпишіть над ними частину мови.
1. Ой піду я в чисте поле, там дівчина просо поле (Нар. творчість). 2. Пам'ятаю, вишні доспівали, наливаючись сонцем в саду (В. Сосюра). Друзі тихо доспівали свою пісню. 3. Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, як ключ (О. Різниченко).
II. Знайдіть і запишіть фонетичною транскрипцією два слова, у кожному з яких кількість звуків і букв різна.

 

ГДЗ відповідь:

378