Заболотний українська мова 5 клас гдз

(підручник за програмою 2018)

Вправа 387

387

Умова:


Відповідь:

387


Правила до параграфу

"Види речень за метою висловлення. Окличні речення"


(стара версія 2013)


Номер 387

 

Умова:

I. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Що символізують кольори українського прапора?
Прапор України
Єдиного офіційного прапора в Київській Русі не було. Кожен із князів мав власний стяг. Спочатку на прапорах зображали фантастичних тварин і рослини, а після прийняття християнства - хрест і святих.
У Запорозькій Січі кожен полк, сотня мали свій стяг. Особливо популярними були малинові прапори, однак часто траплялися й синьо-жовті.
1918 року Центральна Рада визначила синьо-жовтий прапор державним символом Української Народної Республіки. Його кольори символізували чисте небо, що розкинулося над жовтим морем хлібного лану.
Нині синьо-жовтий прапор повернувся до нас як символ державності України. Гордо замайорів він на нашій землі
(З довідника).

II. Виконайте завдання до тексту.
1. Поясніть лексичні значення виділених слів. Які із цих слів однозначні, а які - багатозначні? Який словник може вам знадобитися для виконання цього завдання?
2. Чи є в тексті слова, вжиті в переносному значенні? Складіть і запишіть речення зі словом чисте, ужитим у переносному значенні.
3. Знайдіть у тексті стилістично забарвлені слова. Обґрунтуйте доцільність їх використання.
4. Який синонім до слова прапор ужито в тексті? З якою метою? Виберіть з тексту 2-3 слова, які можна замінити синонімами. Запишіть синонімічні ряди.
5. Виконайте усно лексичний розбір слів прапор, державність.
6. Визначте засоби зв'язку речень у тексті.

 

ГДЗ відповідь:

II. 1. Прапор - полотнище одного або кількох кольорів, можливо, із якимось зображенням, яке є символом держави, організації тощо. Сотня - військова одиниця, 100 козаків, слово багатозначне. Малинові - червоний із синюватим відтінком, кольору малини; багатозначне слово. Державний (символ) - офіційний знак, річ, яка вказує на державність, на ознаки певної країни (однозначне).
2. Дуже важливо, щоб у людини було чисте сумління.
3. Офіційного, стяг, християнства, Центральна Рада, державним символом, Української Народної Республіки, державність, синьо-жовтий прапор.
4. Стяг.
Власний - особистий; популярним - улюбленим; жовтим - золотим; лан - поле, нива; замайорів - піднявся, затріпотів, піднісся.

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко