українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 395

 

Умова:

I. Використавши подані слова, відновіть прислів'я і запишіть. Позначте закінчення в тих словах, форму яких ви змінили.
1. Голова, без, розум, як, ліхтар, без, свічка. 2. І, сила, перед, розум, никну. 3. Що, написано, перо, не, вивезеш, і, віл.
4. їж, борщ, з, гриби, держу, язик, за, зуби. 5. Гарними, розмови, гості, не, наситиш.

II. Підкресліть слова, у яких закінчення виражає граматичне значення множини.

 

ГДЗ відповідь:

395