українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 396

 

Умова:

I. Знайдіть форми п'яти слів. Запишіть окремо форми кожного слова. Позначте закінчення та основу. Визначте усно граматичні значення 3 слів (на вибір), виражені закінченнями.
Біжимо, ніч, шелестимо, зеленій, картоном, ночами, біжиш, зеленого, ночі, шелестиш, зелене, біжу, картону, зелений, біжать, картон, ніччю, шелестять.
II. Доведіть, що виділені слова мають нульове закінчення. Поясніть лексичне значення цих слів. Яка частина слова є носієм лексичного значення?

 

ГДЗ відповідь:

396