українська мова 5 клас

Номер 403

 

Умова:

Позначте в словах корені, дібравши усно до цих слів по 2-3 спільнокореневих. У яких з поданих слів корінь може змінювати звуковий склад?
Барабан, земля, зелений, шість, книга, ходити, дуб.

 

ГДЗ відповідь:

403