українська мова 5 клас

Номер 412

Умова:

І. Спишіть слова, позначте в них префікси.
Співучасник, списати, примазати, протитанковий, міжміський, прочитати, надписати, передосінній, прабаба.
II. Доберіть до кожного слова і запишіть слово з таким самим префіксом. З двома дібраними словами складіть і запишіть речення.

ГДЗ відповідь:

412