ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

Номер 427

 

Умова:

І. Спишіть прислів'я, вставляючи на місці пропуску букву є або и. Обґрунтуйте написання. Підкресліть орфограми в коренях слів.
1. Що нині ут..че, те завтра не зловиш. 2. В..рба водою живе, в..рба воду і б..реже. 3. Тиха вода високі б..реги підмиває.
4. Набалакався - і в торбу не вб..реш. 5. З ким поведешся, того й наб..репіся. 6. Під л..жачий камінь вода не т..че.

II. Поясніть, як ви розумієте зміст записаних прислів'їв. Опишіть життєву ситуацію, за якої можна було б використати останнє прислів'я.

 

ГДЗ відповідь:

427