Заболотний українська мова 5 клас

Номер 43

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Прочитайте вголос виділені слова і запишіть їх у транскрипції.
1. Не все теє зробит(ь)ся, що на думці зродит(ь)ся. 2. На годину спізниш(ь)ся, за рік (не)доженеш. 3. (Не)хвали коня, поки з дороги (не)вернеш(ь)ся (Нар. творчість). 4. Осі(н,нн)ій вечір жовтим листом хмурит(ь)ся... (В. Тарасенко).
II. Підкресліть дієслова як головні члени речення (присудки).

 

ГДЗ відповідь:

043

англійська мова 5 клас Калініна англійська мова 5 клас Карп'юк англійська мова 5 клас Несвіт математика 5 клас Тарасенкова Робочий зошит з математики Тарасенкова ГДЗ математика 5 клас Істер ГДЗ українська мова 5 клас Єрмоленко ГДЗ українська мова 5 клас Глазова ГДЗ українська мова (рідна мова) 5 клас Заболотний