Заболотний українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 43

43

Умова:


Відповідь:

43


(стара версія 2013)Номер 43

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Прочитайте вголос виділені слова і запишіть їх у транскрипції.
1. Не все теє зробит(ь)ся, що на думці зродит(ь)ся. 2. На годину спізниш(ь)ся, за рік (не)доженеш. 3. (Не)хвали коня, поки з дороги (не)вернеш(ь)ся (Нар. творчість). 4. Осі(н,нн)ій вечір жовтим листом хмурит(ь)ся... (В. Тарасенко).
II. Підкресліть дієслова як головні члени речення (присудки).

 

ГДЗ відповідь:

043