Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 430

 

Умова:

І. Прочитайте виразно слова вголос, звертаючи особливу увагу на вимову префіксів пре-, при-.
Пришити, присадибний, предовжелезний, прибудувати, презавзятий, прищеплювати, придорожній, презлий, прибережний, приземлитися, привокзальний, премудрий, приїздити, приковувати, прикордоння, преніжний.
II. Запишіть слова в три колонки залежно від значення префікса:
а) наближення, приєднання до чогось; б) знаходження біля чогось; в) найвищий ступінь ознаки.

III. Складіть і запишіть з одним словом кожної колонки речення. Підкресліть орфограму «букви е, и, і в префіксах».

 

ГДЗ відповідь:

а) наближення приєднання до чогось: пришити, прибудувати, прищеплювати, приземлитися, приїздити, приковувати;
б) знаходження біля чогось: присадибний, придорожній, прибережний, привокзальний, прикордоння;
в) найвищий ступінь ознаки: предовжелезний, презавзятий, презлий, премудрий, преніжний.

II. Ми вчилися пришивати ґудзики. На присадибній ділянці ростуть овочі. Пса посадили на предовжелезний ланцюг.