Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 431

 

Умова:

Спишіть слова, вставляючи пропущену букву е, и або і. Обґрунтуйте написання. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.
Пр..вітати, пр..щедрий, пр..звище, пр..лютий, припорошений, приправлений, пр..здоровий, пританцьовувати, пр..солодкий, пр..сісти, приземлений, пр..дорого, пригальмувати, пр..горіти, пр..чудово, пр..рва, пр..гірклий, пр..гіркий.

 

ГДЗ відповідь:

Привітати, прещедрий, прізвище, прелютий, припорошений, приправлений, прездоровий, пританцьовувати, пресолодкий, присісти, приземлений, предорого, пригальмувати, пригоріти, пречудово, прірва, пригірклий, прегіркий.