Заболотний українська мова 5 клас гдз решебник

Номер 435

 

Умова:

І. Запишіть слова в дві колонки:
а) з префіксами; б) без префіксів.
Підкресліть орфограми. Поясніть лексичні значення слів другої колонки. За потреби скористайтеся словником іншомовних слів.

Презентація, привілей, предківський, прекрасно, пріоритет, престиж, прем'єра, презлющий, прибережжя, президент, престрапіенний, преамбула, предвічний.
II. Випишіть з тлумачного словника або словника іншомовних слів п'ять слів з початковою частинкою пре-, яка входить до складу кореня.

 

ГДЗ відповідь:

435 1

435 2