українська мова Заболотний ГДЗ

Номер 445

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки і розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення.
1. Ходить лип(е,и)нь під стіною жита пілях-дорогу м'яко вист(е,и)ля (Б. Степанюк). 2. Старен(ь)ка груша дихає на пальці їй певно снят(ь)ся повні жмені групі (Л. Костенко). 3. Ніч пл(е,и)ве нечутно і широко і ро(з,с)ливают(ь)ся сріблясті хвилі (А. Гарасевич). 4. Холоне степ і невкипілі зорі рогатий жук виймає рогач(е,о)м (Л. Костенко). 5. (С,з)хилились вишні в розпачі німім і ронять цвіт в(е,и)сільний у калюжу (Л. Гудзъ).
II. Визначте частини мови в першому реченні.

 

ГДЗ відповідь:

445