українська мова Заболотний

Номер 459

 

Умова:

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть та поясніть орфограми.
Бе(з,с)формений, бе(з,с)платний, (з,с)хвалити, (з,скривдити, (з,зі)м'яти, (з,с)фальсифікувати, (з,с)нести, (з,с)творити, пер(е,и)писати, пр(е,и)погано, пр(е,и)в'ялий, пр(е,и)землитися, пр(е,и)великий, пр(е,и)старий, пр(е,и)слати, пр(е,и)садибний.

 

ГДЗ відповідь:

Безформний, безплатний, схвалити, скривдити, зім'яти, сфальсифікувати, знести, створити, переписати, препогано, прив'ялий, приземлитися, превеликий, престарий, прислати, присадибний.