ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

(підручник за програмою 2018)

Вправа 461

461

Умова:


Відповідь:

461


Правила до параграфу

"Вставні слова"


Номер 461

 

Умова:

I. Прочитайте виразно текст уголос, дотримуючись орфоепічних правил. Що переважає в ньому: опис чи розповідь? Обґрунтуйте свою думку.
Літо прийшло
Скажіть, ви не знаєте, чому це небо стало таке синє-синє, а хмарки в ньому пливуть такі біленькі-біленькі? Чому так раненько прокидається сонечко, а коли настає йому час іти на спочинок, то ніяк не хоче лягати у свою колиску? Чому в нічному небі так мерехтять зорі, а місяць так пильно розглядає себе в тихому дзеркалі ставочка? Чому крізь густу стіну хлібів так ласкаво всміхаються сині очі волошок? Чому важкий сердитий джміль так низько хилить до землі солодку голівку конюшини?
Чому?
Літо прийшло! (Ю. Старостенко)
II. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть слова з вивченими орфограмами, обґрунтуйте написання.
2. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Назвіть у них букви та вимовте звуки.
3. Знайдіть три слова, у яких звуків менше, ніж букв.
4. Знайдіть по два слова з двома:
а) м'якими звуками; б) дзвінкими звуками; в) глухими звуками.
5. Знайдіть щонайменше два слова, за вимови яких приголосні уподібнюються.
6. Знайдіть щонайменше три слова, які можна змінити або до яких можна дібрати спільнокореневі слова так, щоб відбулося чергування звуків.
7. Поясніть доцільність чергування у - є, і - й.
8. Виконайте фонетичний розбір слова джміль.

 

ГДЗ відповідь:

461

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко