українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 465

465

Умова:


Відповідь:

465


Правила до параграфу

"Вставні слова"


Номер 465

 

Умова:

Спишіть слова іншомовного походження, розкриваючи дужки. Поясніть написання.
Браз(и,і)лія, Атлант(и,і)да, д(и,і)плом, ген(и,і)альний, піц(ц)а, тон(н)а, Гол(л)андія, ван(н)а, Растрел(л)і, ап(п)арат, Марок(к)о, груп(п)а, ін(')єкція, м(')юзикл, комп(')ютер, кан(ь)йон, ател(ь)є, міл(ь)ярд, бул(ь)йон.

 

ГДЗ відповідь:

Бразилія, Атлантида, диплом, геніальний, піца, тонна, Голландія, ванна, Растреллі, апарат, Марокко, група, ін'єкція, мюзикл, комп'ютер, каньйон, ательє, мільярд, бульйон.

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко