ГДЗ українська мова Заболотний

(підручник за програмою 2018)

Вправа 467

467

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


Правила до параграфу

"Лист"


Номер 467

 

Умова:

I. Прочитайте прислів'я і поясніть, як ви їх розумієте. Спишіть, розкриваючи дужки.
1. Хто багато обіцяє, той рі(д,т)ко слова дотримує. 2. В(е,и)селий гість - сім(')ї радість. 3. Лагідний язик може тя(ж,пі)ко вдарити. 4. Знай біл(ь)ніе, а говори мен(ь)ше. 5. Під л(е,и)жачий камінь вода не т(е,и)че.
II. Підкресліть граматичні основи.

 

ГДЗ відповідь:

1. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує.
2. Веселий гість - сім'ї радість.
3. Лагідний язик може тяжко вдарити.
4. Знай більше, а говори менше.
5. Під лежачий камінь вода не тече.

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко