українська мова 5 клас Заболотний гдз решебник

(підручник за програмою 2018)

Вправа 491

491

Умова:


Відповідь:

491


Правила до параграфу

"Речення з прямою мовою"


Номер 491

 

Умова:

I. Прочитайте текст мовчки. Що нового ви дізналися з прочитаного? У чому полягає цінність цієї інформації?
Слобідська українка
На північному сході України в межах вододілу басейнів* Дону та Дніпра розкинулася Харківська область.
Цікава та багатогранна історія краю. У давнину на цих землях, там, де річка Сальниця віддає свої води Сіверському Дінцю, в одному з боїв воїни київського князя Володимира розбили половців. А майже через 75 років після тієї події, у травні 1185 року, на цьому місці стояли табором бойові дружини сіверського князя Ігоря Святославича.
Після спустошливих набігів монголо-татар велика територія басейну Сіверського Дінця залишалася тривалий час неза-селеним краєм, який прозвали «диким полем». «Дике поле» стало своєрідним плацдармом, звідки татари робили розбійницькі наскоки на міста й села південної окраїни Московської держави. Через нього проходили історичні шляхи. Найважливішим був Муравський шлях, який брав свій початок з Перекопа й доходив до Тули.
У кінці XV - на початку XVI століття на території Дикого поля дедалі частіше почали з'являтися люди, які засновували тут слободи (звідси - історична назва Слобідська Україна, або Слобожанщина). У XVII столітті були засновані такі міста й слободи, як Суми, Лебедин (сучасна Сумська область), Остро-гбзьк (сучасна Воронезька область у Росії), Харків, Валки, Зміїв, Великий Бурлук, Вовчанськ і багато інших великих і малих поселень. Слобідський край заселявся переважно українцями з Правобережної України, яких називали черкесами. Першочергову увагу переселенці приділяли будівництву укріплень, що зумовлювалося потребами захисту від татарських нападів. Церква ставала центром духовного та громадського життя міста чи слободи. При ній засновували школи.
Долаючи великі труднощі, слобожани за короткий історичний період перетворили «дике поле» в край з розвиненим господарством і досить високим на ті часи рівнем культури (З довідника).
II. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту, стиль і тип мовлення.
2. Визначте адресата та мету висловлювання.
3. Виділіть структурні частини тексту (вступ, основна частина, кінцівка).
4. Виділіть мікротеми, доберіть до них заголовки. Складіть і запишіть план тексту.
5. Поставте один одному запитання за змістом прочитаного. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).
6. Перегляньте текст швидко і знайдіть слова, написані з великої букви.
7. Роздивіться ілюстрацію до тексту. Що на ній зображено? Доберіть до неї назву.
III. Виберіть один із запропонованих варіантів продовження речення (за текстом).

 

ГДЗ відповідь:

ІІІ. Виберіть один із запропонованих варіантів продовження речення.

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко