Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 56

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Знов устає (переді)мною зелене дзеркало ріки (В. Сосюра). 2. Увесь натовп заворушився і поповз широким шляхом із с(е,и)ла (на)гору (С. Васильченко). 3. Івась підняв ластів(')ятко поставив драбину й бережно поклав маля у гніздо (К. Наріжний). 4. Веселка бере воду й розливає її (по)хмарах а вода виливаєт(ь)ся дощем (В. Скуратівський).
II. Обведіть прийменники та поясніть їхнє написання з іншими частинами мови.
III. Підкресліть сполучники та зв'язані ними однорідні члени речення. У якому реченні сполучник зв'язує частини складного речення?

 

ГДЗ відповідь:

056