українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 61

 

Умова:

Прочитайте й порівняйте сполучення слів трьох колонок. У якій з них подано словосполучення? Для виконання завдання скористайтеся алгоритмом. Зробіть висновок про особливості словосполучення.
на дисплеї        кучеряві хмари       брат і сестра
перед школою  підземний перехід  флешка і диск

 

ГДЗ відповідь:

nemae