українська мова 5 клас

Номер 63

 

Умова:

I. Розподіліть словосполучення на три групи й запишіть:
а) з головним словом дієсловом; б) з головним словом іменником; в) з головним словом прикметником.
Поставте усно питання від головного слова до залежного.

Добре вчитися, вищий за брата, зустрітися з товаришем, висока нагорода, схожий на матір, нетлінна краса, працелюбні мурашки, вирощувати гриби, красивий у роботі, останній місяць, виходити з хати, пишатися успіхами.
II. Виберіть з кожної групи по два словосполучення і накресліть їхні схеми.

 

ГДЗ відповідь:

063