ГДЗ українська мова Заболотний

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 66

Умова:

66Відповідь:

66
(стара версія 2013 року)


Номер 66

 

Умова:

Спишіть текст, замінюючи виділені словосполучення синонімічними. Простежте, чи допомогла така заміна посилити виразність, образність та емоційність.
Культурний набуток народу України давно ввійшов до скарбниці цивілізації світу. Одне з найпочеснініих місць у ньому належить писанкарству, у якому розкрився небуденний народний талант.
У писанках Наддніпрянщини переважає орнамент з рослин; на Поділлі використовують геометричний орнамент; у Східних Карпатах малюють тонкими жовтими й білими контурами.
Писанка випромінює радість, красу, тепло рук людини (За Т. Глушенком).
II. Випишіть усі можливі словосполучення з першого речення тексту.

 

ГДЗ відповідь:

І. Культурний набуток українського народу давно ввійшов до скарбниці цивілізованого світу. Одне з найпочесніших місць у ньому належить писанкарству, у якому розкрився небуденний народний талант.
У писанках Наддніпрянщини переважає рослинний орнамент; на Поділлі використовують геометричний орнамент; у Східних Карпатах малюють тонкими жовтими й білими контурами. Писанка випромінює радість, красу, тепло людських рук.
II. Культурний набуток; українського народу; набуток народу; давно ввійшов; ввійшов до скарбниці; скарбниці світу; цивілізованого світу.