українська мова Заболотний ГДЗ

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 70

Умова:

70Відповідь:

70
(стара версія 2013 року)


Номер 70

 

Умова:

І. Прочитайте вголос речення, намагаючись інтонацією передати красу природи, її загадковість, спокій.
Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки біля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця (В. Грінчак).
II. Випишіть усі можливі словосполучення. Виконайте письмовий синтаксичний розбір чотирьох з них (на вибір).

 

ГДЗ відповідь:

070