Заболотний українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 74

Умова:

74Відповідь:

74
(стара версія 2013 року)


Номер 74

 

Умова:

І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви є або и. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.
1. І ось уп..ріщив дощ, зашумів над полями, над пасікою (В. Приходько). 2. Мерзнуть зорі в небі сірім (В. Підпалий).
3. Признаюсь у любові лісам, полям, заплавам рік (В. Крищенко). 4. Прил..тіли ластів'ята, сіли край віконця, прин..сли у нашу хату весняного сонця (В. Крищенко). 5. Травневе сонце в травах споч..вало (В. Підпалий).

II. Підкресліть граматичні основи. Укажіть речення з одним головним членом.
III. Випишіть усі словосполучення з першого речення. Чи будете ви виписувати граматичну основу? Чому?

 

ГДЗ відповідь:

074 1

074 2