Заболотний українська мова 5 клас гдз

Номер 89

 

Умова:

I. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.
1. Миттю перехопився через скошений перелаз, перебіг нев(е,и)личке подвір'я (Г. Епік).
2. Ту калину давно посадили батьки (М. Луків).
3. Звозить осінь своє збі(ж,жж)я... (В. Мордань).
4. У л(е,и)дачого господаря і чоботи з ніг украдуть (Нар. творчість).

II. Підкресліть граматичні основи та додатки як члени речення. Над кожним додатком надпишіть частину мови, якою він виражений.

 

ГДЗ відповідь:

089