українська мова Заболотний

Номер 9

 

Умова:

I. Прочитайте виразно вірш. Про яке почуття в ньому йдеться? Знайдіть звертання.
Для мене багато не треба,
Щоб ласку і добрість пізнати:
Лиш просвіток рідного неба,
Та затишок теплої хати,
Та житнього хліба шматочок,
Та цвіту, що сяє калинно,
Та іскру краси твоїх дочок,
Чорнявих царівн, Україно.
Для мене багато не треба,
Щоб серце забилось раптово:
Липі латочки рідного неба
Та матері лагідне слово...
Д. Луценко
II. Випишіть по два слова в такій послідовності: іменники, прикметники, займенники, дієслова.
Скористайтеся таблицею «Частини мови» на форзаці підручника.

III. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів.

 

ГДЗ відповідь:

II. Іменники: ласку, добрість; прикметники: рідного, житнього; займенники: (для) мене, що; дієслова: пізнати, сяє.
III. Ласка - доброта, ніжність, лагідність. Хата - оселя, дім. Лагідне - ласкаве, добре, пестливе.