ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

Номер 93

 

Умова:

Прочитайте речення. Схарактеризуйте виділені в них означення за такими критеріями:
а) на що вказує (предмет, ознаку предмета чи ознаку дії); б) якою частиною мови виражене; в) на яке питання відповідає. Зробіть висновок про особливості означення як другорядного члена речення.

 

ГДЗ відповідь:

Вечірнім - а) ознаку предмета, б) прикм., в) яким?
Величезним - а) ознаку предмета, б) прикм., в) яким?
Наше - а) вказує на ознаку предмета, б) займ., в) яке?