Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 94

 

Умова:

I. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.
1. Топився зимовий сніг і болотними шви(т,д)кими струмками збігав до сумного потоку (Н. Кобринська).
2. За ні(е,и)рокою долиною, за б(е,и)резовим ліском із розквітлою калиною розмовляв вітрець баском (П. Сингаївський).
3. На обрії червоно сходило сонце, його промі(н,нн)я торкнулося жайворонкових крил і запалило їх золотистим вогнем
(В. Грінчак).
4. Бджола л(е,и)тить на всякий цвіт (Нар. творчість).

II. Підкресліть означення. Надпишіть над ними питання, на які вони відповідають. Які із цих означень є епітетами?

 

ГДЗ відповідь:

094 1

094 2