українська мова 5 клас

Номер 97

 

Умова:

І. Поширте речення всіма означеннями, поданими в дужках, і запишіть. Поясніть, як ви добирали потрібні означення. Яку роль виконують означення у мовленні?
1. Осінь небесами вже несе плач (розставальний, жовтокрила, голими, пташиний) (За Д. Івановим).
2. А степ уже вгортавсь у прозелень, сонно зітхав вітрисько, із-за стовпів на шляху сходив місяць (круглий, червоний, утомлений) (За Г. Тютюнником).
3. Луна в дібровах пісня, чарує світ зореграй (дніпровський, солов'їна) (За Д. Луценком).

II. Підкресліть граматичні основи, означення й додатки. Які речення мають дві граматичні основи?

 

ГДЗ відповідь:

097