українська мова Заболотний гдз

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 99

Умова:

99Відповідь:

99
(стара версія 2013 року)


Номер 99

 

Умова:

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи виділені слова. До якого типу мовлення він належить? Доведіть свою думку. Яке речення виражає загальну тему тексту?
Свій голос має кожне дерево в лісі. Округлі тьмяно-зелені листки осики завжди тремтять. Коли здійметься сильний вітер, осиковий лист рветься, дерево тривожно шумить, ніби скаржиться на свою долю.
Радісно, ласкаво шелестить березове листя. Легкий приємний голос має м'який лист липи. Могутній дуб при тихому вітрі басисто лопоче, сильнішає вітер - дуб наче лається з ним деренчливим голосом.
Легкий вітерець не розбудить мовчазну ялину. Йому ні за що зачепитися в її гострій вершині (За В. Пархоменком).
II. Знайдіть у реченнях тексту і випишіть словосполучення з означеннями. За виписаними словосполученнями усно перекажіть прочитане.

 

ГДЗ відповідь:

Свій голос, кожне дерево, округлі листки, тьмяно-зелені листки, листки осики, сильний вітер, осиковий лист, свою долю, березове листя, легкий голос, приємний голос, м'який лист, лист липи, могутній дуб, при тихому вітрі, деренчливим голосом, легкий вітерець, мовчазну ялину, в її вершині, в гострій вершині.