домашня робота Єрмоленко 6 клас українська мова гдз

Вправа 101

 

Умова:

1. Прочитайте текст
Серед творів Степана Руданського. вихідця з Поділля, є небилиці, ліричні пісні, гуморески. Усі свої поетичні твори письменник називав співомовками. Саме під такою назвою 1880 року родина Косачів (Олена Пчілка. П. Косач. Леся Українка) видала маленьку книжечку ліричних і гумористичних творів невідомого поета С. Руданського.
Співомовки С. Руданського - це художньо опрацьовані усні народні анекдоти, розповіді про побутові комічні ситуації. У співомовках чуємо живу, народну розмову з її діалектними, просторічними словами.
2. До якої лексики належать виділені слова? Поясніть їх значення.
3. Прочитайте уривок із співомовки С. Руданського. Випишіть діалектні слова. До якого діалекту, на вашу думку, вони належать?
«Що би ти робив. Іване. - Став його питати. - Якби тобі довелося Таке поле мати?..»
«А що ж. пане, я орав би. Хлібом засівав би Та ходив би до Адєсу. Сіль і гроші мав би...»
Там би в мене стояв палац. Там підряд крамниці. Там перекупки з булками. А тут дві різниці...
Отоді приходь. Іване. В мене балюватн!..» «Ет, спасибі. - Іван каже. -Луччє будем спати!..»
«А що я - не так робив би. - Пан почав казати. - Я казав би на сім полі Місто збудувати...
4. Доберітьдо виписаних діалекти их слів загальновживані відповідники. Складіть і запишіть із цими відповідниками по одному реченню.

 

Відповідь:

2. Поетичні, ліричних, гумористичних - ці слова належать до стилістично забарвленої лексики. 3. до Адесу, перекупки, різниці, балювати, ет, лучче. 4. До Адесу - до Одеси; перекупки - торговці, що перепродають товар, спекулянти; різниці - м'ясні крамниці; балювати - бенкетувати, гуляти на балах; ет- ні; лучче - краще. Я дуже хочу влітку поїхати до Одеси. Не рекомендую купувати квитки та інші речі у спекулянтів. До м'ясної крамниці вишикувалася черга. Щоб добре бенкетувати, треба важко працювати. Ні, я не хочу пропустити улюблений фільм. Краще за інших танцював наш шкільний колектив.