українська мова 6 клас

Вправа 103

 

Умова:

Доберіть до загальновживаних слів (перший рядок) відповідні діалектні (другий рядок). Запишіть їх парами.
1. Хазяїн, картопля, квітка, хлібина, розмова.
2. Чічка, ґазда, бараболя, гомон, буханка.

 

Відповідь:

Хазяїн - ґазда, картопля - бараболя, квітка - чічка, хлібина - буханка, розмова - гомон.