Єрмоленко українська мова 6 клас гдз решебник

Вправа 122

 

Умова:

Визначте, хто швидше «розселить» слова офіційно-ділового спілкування в готелях.
На наукову конференцію з лексикології прибули іменники, що закінчуються на -иія і на -ення. Ці слова характерні переважно для офіційно-ділового стилю. Для них приготували два
готелі. Потрібно правильной швидко «розселити» іменники в готелях.
Виграє той. хто швидше це зробить.
Резолю.... обстеж.... конститу.... пересел.... ліквіда.... повноваж... . періодиза... . посвідч... . драматиза... . націоналіза... . мобіліза... . комплекта... . запровадж.... узгодж.... іммігра.... комбіна.... правопоруш.... консульта.... узакон.... встановл... . госпіталіза.... відновл..., емігра.... продовж... . спостереж... . виправл... . приверн... . обговор... . відзнач... , забезпеч... . рекоменда... . оголош.... заохоч.... паспортиза....

 

Відповідь:

Слова на -ція:Резолюція, конституція, ліквідація, періодизація, драматизація, націоналізація, мобілізація, комплектація, імміграція, комбінація, консультація, госпіталізація, еміграція, рекомендація, паспортизація.
Слова на -ення: обстеження, переселення, повноваження, посвідчення, запровадження, узгодження, правопорушення, узаконення, встановлення, відновлення, продовження, спостереження, виправлення, привернення, обговорення, відзначення, забезпечення, оголошення, заохочення.