Єрмоленко українська мова 6 клас

Вправа 140

 

Умова:

1. Прочитайте текст. Які імена, ужиті в ньому, є популярними й сьогодні, а які ви вважаєте застарілими?
У прислів'ях і приказках нерідко вживаються власні імена людей, що надає їм більшої образності й конкретності.
1. Доки є земелька, доти й розум в Омелька. 2. Захворів Іванко, аж опух від спанку. 3. Одарочка та Дем'ян побилися за бур'ян. 4. Який Сидір, така й Гапка. який кожух, така й латка. 5. Хоч нічого не вихолить, а ти. Марку, грай! 6. Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде знати. 7. Видно, що Солоха пироги пече - всі ворота в тісті.
2. Охарактеризуйте ситуації, у яких доречно використовувати наведені прислів'я.

 

Відповідь:

1. Застарілими є такі імена: Омелько, Одарочка, Дем'ян, Сидір, Гапка, Солоха. Популярні сьогодні імена: Іванко, Іван, Івась, Марк. 2. 1. Якщо в людини є майно, вона думає, як його зберегти і примножити. 2. Так кажуть, засуджуючи ліниву людину. 3. Кажуть про тих, хто сперечається через дрібниці. 4. Так кажуть про близьких за моральними якостями сприймає навчання в дитинстві і юності. 7. Про неохайну господиню.