українська мова 6 клас Єрмоленко ГДЗ

Вправа 145

 

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. За походженням розрізняють таку лексику української мови
А історизми п архаїзми
Б незапозичена лексика й слова іншомовного походження
В діалектизми та запозичена лексика
До незапозиченої лексики належать
А успадковані зі спільної мови й діалектні слова
Б власне українська лексика й архаїзми
В слова, спільні для багатьох споріднених мов. і власне українські слова
За вживанням лексика української мови поділяється на
А іншомовні слова й активну лексику
Б загальновживану та стилістично забарвлену лексику
В пасивну лексику й неологізми
До активної лексики належать
А загальновживані слова й історизми
Б застарілі слова та неологізми
В загальновживані слова
5. До пасивної лексики належать
А історизми та загальновживані слова
Б загальновживані слова та неологізми
В історизми, архаїзми та неологізми
6. Усі слова є архаїзмами в рядку
А вражий, бурлака, варяги, бурса
Б зело. піїт, срібло, мовити
В бої. десниця, рать, перси
7. Усі слова є історизмами в рядку
А голос, віче. кіш. булава
Б мушкет, бунчук, кімерійці. древляни
В осавул, брань, місто, кармазин
8. Усі слова є загальновживаними в рядку
А отаман, оренда, берег, вечір
Б вода, земля, сонце, вітер
В день, конференція, гетьман, вибір
9. Усі слова є діалектизмами в рядку
А стілець, кімната, писати, дивитися
Б ґазда, ватра, маржпна. бульба
В регіон, чайка, шаланда, плавати
10. Професійні слова й терміни належать до
А загальновживаної лексики
Б стилістично забарвленої лексики
В діалектизмів
11. Усі слова - просторічні в рядку
А понімаєш. історнчка. маршрутка, файно
Б нащот. день. ніч. учора
В конєшно. вроді, собственный, остановка
12. Значення слів пояснюється в словнику
А синонімічному
Б фразеологічному
В тлумачному

 

Відповідь:

1. Б; 2. В; 3. Б; 4. В;5. В; 6. В; 7. Б; 8. Б; 9. Б; 10. В; 11. В; 12. В; 13. А; В; В.