українська мова Єрмоленко

Вправа 147

 

Умова:

1. Запишіть подані слова у дві колонки: а) форми одного слова; б) спільнокореневі слова.
Білий, біліти, сілому, білити, біляк, білого, біленький, білими, побілєна. білесенький, білісінький, побілілий.
2. Запишіть і розберіть за будовою виділені слова, поясніть спосіб їх утворення.

 

Відповідь:

1. а) Білий, білому, білого, білими; б) Біліти, білити, біляк, біленький, побілена, білесенький, білісінький, побілілий.

6L147v1