Єрмоленко українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 154

 

Умова:

Запишіть слова, зашифровані в схемі. Укажіть способи їх творення.

6L154z1

 

Відповідь:

Списати - преф., запис - преф., записати - преф., переписати - преф., дописати - преф., дописемний - преф., обписати - преф., підписати - преф., писемний - суф., писання -суф., писати - суф., записка - преф.-суф., записник - преф.-суф., переписка - преф.-суф., дописка - преф.-суф., підписання -преф.-суф., підписка - преф.-суф., розписати - преф.-суф., розписка - преф.-суф., перепис - безафіксний, допис -безафіксний, підпис-безафіксний, розпис-безафіксний.