українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 16

 

Умова:

1. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть головні члени речення.
Історія дон.сла ло нас ім'я князя Ігоря. Bін прославнися cвоїми по-холами на Biзантию. Для утримання війська князь мав зб..рати в..лику ланину. Це викликало незаловоле..ня народу. Люди повставали проти князівської сваволі. Під час одного з таких виступів древлян Iгop загинув. Про це розповідає літопис "Повісь м..нулих літ".
2. Доберітъ i запишіть синоніми до виділеного слова.

 

Відповіді:

6L16v1