українська мова 6 клас

Вправа 160

Умова:

Прочитайте уривок із вірша П. Тичини. Випишіть виділені слова. Зробіть їх усний словотвірний розбір.
Он не крийся, природо, не крийся,
що ти в тузі за літом, у тузі.
У туманах ти сниш... А чогось так сичі
розридалися в лузі.
Твої коси від смутку, від суму
вкрила прозолоть, ой ще й кривава.
Певно, й серце твоє взолотила печаль,
що така ти ласкава.

Відповідь:

Розридалися, прозолоть, взолотила, безгоміння, засміялося.