українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 175

 

Умова:

1. Прочитайте афоризми Г. Сковороди. Який із них сподобався вам найбільше?
- Коли не зможу нічим любій Україні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. 
- Вода без риби, повітря без птахів, час без людей бути не можуть.
- Краще бідняк, та правдивий, ніж багач, та беззаконний.
- Не вчи яблуню родити яблука: загороди її лише від свиней, зріж будяки, почисть гусінь.
2. Виберіть слова, від яких можна утворити прикметники на -цьк(ий), -ськ(ий) чи іменники на -цтв(о), -ств(о). Запишіть їх за зразком.
Зразок: Україна - український, українство.

 

Відповідь:

2. Птахи - птаство; людей - людський, людство; бідняк -бідняцький, бідняцтво; багач - багацький, багатство; родити -родство; свиней - свинський, свинство.