українська мова 6 клас

Вправа 183

 

Умова:

Утворіть і запишіть складні слова від частин складних слів. Поясніть правопис. У дужках уточнено, що означаютьці частини.
Бібліо (книжка), кіло (тисяча), біо (життя), логія (наука), гео (земля), скоп (розгляд), грама (запис), тека (зібрання), граф (писання), теле (далеко), графія (опис), фон (зеук).
2. Складіть 3-5 речень з утвореними словами.

 

Відповідь:

1. Бібліотека, біологія, географія, фонограма, графологія, біографія, кілограм, геологія, мікроскоп, фонотека, телескоп, фонограф. Слова пишуться разом, тому що утворені зі словосполучень, в яких є головне і залежне слово.
2. Нещодавно я прочитала біографію Тараса Шевченко, яка мене дуже вразила.
На уроці біології ми за допомогою мікроскопу вивчали будову клітини. У шкільній бібліотеці був проведений конкурс декламаторів, на якому моя подруга посіла перше місце.