Єрмоленко українська мова 6 клас гдз

Вправа 200

 

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Способом творення слів, при яком}- відкидаються значущі частини слова, є
А префіксальний
Б суфіксальний
В безафіксний
2. Префіксальним способом утворене слово
А розквітнути
Б квітник
В квітень
3. Способом складання основ утворене слово
А екс-чемпіон
Б прикордонний
В килимарство
4. Через дефіс із пів- пишеться слово
А пів/отари
Б пів/яблука
В пів/Європи
5. Усі складні слова пишуться через дефіс у рядку
А пройди/світ, прем'єр/ міністр
Б народно/визвольний, науково/технічний
В право/бережний, м'ясо/молочний
6. Через дефіс пишуться складні слова, у яких перша частина
А авто-
Б теле-
В міні-
7. Після пів- ставиться апостроф у слові
А пів/Яготина
Б пів/ящика
В пів/острів
8. НЕПРАВИЛЬНО написане складноскорочене слово
А оон
Б НЛО
В ПТУ
9. НЕ відбувається подвоєння в слові
А Туре(ч)ина
Б Доне(ч)ина
В Гали(ч)ина
10. Сполучний є вживається в складному слові
А чорн..зем
Б земл.трус
В житт..люб
11. Слово народознавство утворене
А за допомогою переходу однієї частини мови в іншу
Б префіксально-суфіксальним способом
В способом складання основ
Слово позашкільний утворене способом
А префіксально-суфіксальним
Б безафіксним
В префіксальним

 

Відповідь:

1. В; 2. А; 3. А; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. Б; 8. А; 9. В; 10. В; 11. В; 12. В.