Єрмоленко українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 201

 

Умова:

Спишіть текст. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Визначте, до якої частини мови належать члени речень.
Канівські гори... Зачаровано вдивлявся в них Тарас Шевченко, коли плив улітку 1859 року вниз по Дніпру. Пого погляд зупинився на Чернечій горі. Саме тут поховали видатного поета, а Чернеча гора стала святою для українців.

 

Відповідь:

6L201v1