українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 217

 

Умова:

1. Прочитайте фрагмент твору Остапа Вишні. Якими засобами автор викликає усмішку читача?
Дельфін - це ніби наш річковий рак. тільки в сто разів більший. Відрізняється він від рака тим. що рак має шийку і клешні, а дельфін ні шийки, ні клешнів не має. У рака очі ззаду, а в дельфіна спереду. У рака тіло вкрите твердою шкаралущею, а в деіьфіна - шкірою. Рак живе в норах, а дельфін - під поверхнею в морі. Рак так і зветься завжди «рак», а дельфіна за його жвавість і веселий характер прозивають «морською ластівкою». Ллє є одна спільна в них риса, що надає їм подібності одне до одного: і рак. і дельфін плавають...
2. Випишіть іменники - назви істот. Поясніть орфограму у виділених словах (пригадайте правило кафе «Птах»).

 

Відповідь:

1. Засобами гумору, протиставлення. 2. Дельфін; рак; рибу; ластівкою. Ззаду, спереду- буква с пишеться перед літерами к, п, т, ф, х. В інших випадках потрібно писати букву з.