українська мова 6 клас

Вправа 235

 

Умова:

1. Утворіть від поданих слів (де це можливо) іменники - назви професій жінок. Запишіть утворені пари слів, позначаючи в них суфікси.
Фрезерувальник, менеджер, учитель, провайдер, рахівник, адвокат, токар, секретар, контролер, бухгалтер, касир, редактор, продавець, ткач, економіст, юрист.
2. Які з названих професій вам відомі? Розкажіть про них.

 

Відповідь:

6L235v1