українська мова 6 клас гдз Єрмоленко решебник

Вправа 307

 

Умова:

1. Запишіть форми кличного відмінка від іменників - назв родичів.
1. Тітка, тітонька, тіточка. 2. Племінник, племінничок. племінниця. 3. Похресник. похреснпчок. похреснпця. 4. Кузина, кузиночка, кузинонька. 5. Сват, сваха, свашенька. 6. Зять, зятик. зятьок. 7. Кум, кумась кумцьо, кума, кумася, кумонька. 8. Мати, матуся, мамуня, мамця, мамуся. матусенька.
2. З'ясуйте лексичне значення незрозумілих вам слів.

 

Відповідь:

1-2. 1. Тітко, тітонько, тіточко (сестра батька або матері). 2. Племіннику, племінничку, племіннице (син брата або сестри; небіж). 3. Похреснику, похресничку, похреснице (особа стосовно до своїх хрещених батька та матері). 4. Кузино, кузиночко, кузинонько (двоюрідна сестра). 5. Свате, свахо, свашенько (сват -батько або родич одного з подружжя щодо батьків або родичів другого). 6. Зятю, зятику, зятьку (чоловік дочки; сестрин чоловік). 7. Куме, кумасю, кумцю, кумо, кумасе, кумонько (хрещений батько стосовно до батьків хрещеного батька і хрещеної матері). 8. Мати, матусю, мамуню, мамцю, мамусю, матусенько (жінка стосовно дитини, яку вона народила).