Єрмоленко українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 323

 

Умова:

1. Підготуйте відповідь за поданим планом на уроці в науковому стилі на тему «Правопис складних іменників». Кожна група опрацьовує один пункт плану.
Для цього зверніться до §22-25. Виберіть і запишіть правила, що стосуються правопису складних іменників. Проілюструйте кожне правило власними прикладами.
План відповіді на тему «Правопис складних іменників»
1. Правила написання складних Іменників зі сполучними голосними о, є, є.
2. Правопис складних іменників разом.
3. Правопис складних іменників через дефіс.
4. Написання іменників з пів-, напів-, полу-.
5. Правопис складноскорочених слів.
2. Прослухавши інформацію однокласників, складіть усний відгук на їхні відповіді. Використайте поданий план. Не забувайте про правила доброзичливої критики.
План аналізу усної відповіді на тему «Правопис складних іменників»
1. Повнота розкриття темп.
2. Послідовність викладення матеріалів.
3. Можливість доповнити, уточнити відповідь.
4. Дотримання вимог наукового стилю.
5. Доцільність дібраних прикладів до сформульованих правій.
6. Загальна оцінка відповіді.

 

Відповідь:

nemae