українська мова 6 клас

Вправа 353

 

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
Іменник - це самостійна частина мови, що означає
А ознаку предмета
Б дію предмета
В предмет
Іменник відповідає на питання
А хто? що?
Б який? чий?
В скільки? котрий?
Іменник у реченні може бути
А обставиною і означенням
Б підметом і присудком
В будь-яким членом речення
4. Усі слова - іменники в рядку А науковий, научити
Б наука, науковець
В по-науковому. научений
5. Усі іменники належать до власних назв у рядку
А кобзар, сокіл, Прип'ять
Б «Кобзар», «Сокіл», Ірпінь
В земля. Земля, місяць
6. Усі іменники належать до спільного роду в рядку
А листоноша, лівша, забіяка
Б мряка, каша, нероба
В зілля, дівча, хлоп'я
7. Іменник, що має форму тільки множини, у рядку
А морозиво
Б граблі
В лопати
8. Не вживається без прийменника відмінок
А називний
Б родовий
В місцевий
9. Незмінюваний іменник у рядку
А олівець
Б олів'є
В омар
10. Усі іменники належать до IV відміни в рядку
А оселя, теля, стеля
Б оленя, коліща, хлоп'я
В мрія, історія, ім'я
11. На м'яку, тверду та мішану групи поділяються іменники відмін
А першої і третьої
Б першої і четвертої
В першої і другої
12. Іменник велич утворено способом
А префіксальним
Б суфіксальним
В безафіксним

 

Відповідь:

1. В; 2. А;З.В;4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. Б; 11. В; 12. В.