Єрмоленко українська мова 6 клас

Вправа 375

 

Умова:

1. Розгляньте репродукцію картини С. Васильківського. Прочитайте текст.
З картини дивиться на нас сонячний широкий степ. Ніби чутно дзвінку пісню жайворонка. Легко, вільно дихається степовим повітрям: воно потужними потоками струмує на нас із картини незрівнянного Васильківського.
Художник жив нероздільним життям із природою. її звуками та барвами, і це відтворилося в його полотнах. Сергій Іванович був великим пейзажистом - його картини розкривають споконвічні таємниці життя. примушують услухатися в розкішну пісню солов'я та журне туркотіння горлиці...
2. Випишіть прикметники, визначте групи. Придумайте і запишіть словосполучення, у яких прикметники змінюють своє значення й переходять до іншої групи.
3. Складіть за картиною С. Васильківського «Козаки в степу» невеличкий твір (6-7 речень) із прикметниками, що належать за значенням до трьох основних груп.

 

Відповідь:

2. Сонячний (якісний); широкий (якісний); дзвінку (якісний); степовим (відносний); потужними (якісний); незрівнянного (якісно-відносний); нероздільним (відносний); великим (відносний); споконвічні (відносний); розкішну (якісний); журне (якісний). Великий автомобіль (якісний); дзвінке літо (якісно-відносний).