українська мова Єрмоленко

Вправа 447

 

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Прикметник - це самостійна частина мови, що
А відповідає на питання хто? що? і означає предмет
Б означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?
В відповідає на питання який? чий? і називає ознаку предмета
2. Початкова форма прикметника - це
А називний відмінок множини
Б називний відмінок однини чоловічого роду
В називний відмінок однини жіночого роду
3. Зазначенням розрізняють прикметники
А якісні, відносні, власні
Б відносні, присвійні, загальні
В якісні, відносні, присвійні
4. НЕ мають ступенів порівняння прикметники
А якісні та відносні
Б відносні й присвійні
В якісні та присвійні
5. При утворенні найвищого ступеня порівняння допущено помилку у варіанті
А найцікавіший
Б найбільш цікавий
В найбільш цікавіший
6. Усі прикметники - якісні в рядку
А смішний, цікавий, дідів
Б веселий, дерев'яний, синій
В гучний, близький, наполегливий
7. Прикметник, ужитий у словосполученні шоколадна засмага, є
А якісним
Б відносним
В присвійним
8. Коротку форму мають прикметники
А середнього роду в Н. в. і Зн. в. однини
Б деякі якісні чоловічого роду в Н. в. і Зн. в. однини
В vci
9. За кінцевим приголосним прикметники поділяються на такі групи
А тверду, м'яку, мішану
Б тверду та м'яку
В тверду й мішану
10. Прикметники мають граматичні ознаки
А рід. число
Б рід. час. відмінок
В рід. число, відмінок
11. У реченні прикметники найчастіше виконують синтаксичну роль
А підмета й означення
Б означення й присудка
В означення й додатка
12. Прикметник трикутний утворено способом
А префіксально-суфіксальним
Б префіксальним
В основоскладанням

 

Відповідь:

1. В; 2. Б; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. Б; 9. Б; 10. В; 11. Б; 12. В.