українська мова 6 клас

Вправа 5

 

Умова:

1. Прочитайте вірш. Доберітъ варіантні форми до виділених слів.
Думка
Тече вола в сине море. Пішов козак світ за oчi;
Та не витікає.                 Грає сине море.
Шука козак свою долю. Грає серце козацькеє,
А долі немає.                 А думка говорить...
Т. Шевченко
2. Поясніть значення усталеного вислову піти (іти) світ за очі. Доберіть синоніми до цього фразеологізму. Запишіть.

 

Відповіді:

1. Думка
Тече вода в сине море,
Та не витікає (виходить),
Шука козак свою долю,
А долі немає (нема).
Пішов козак cвіт за oчi;
Грає сине море (бавиться),
Грає серце козацьке (козакове),
А думка говорить...
2. Іти світ за очi - далеко йти; піти невідомо куди.
Синоніми: за тридев'ять земель.